Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

Przetargi na roboty i dostawy

23.03.2020. Przetarg na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw.

30.01.2020. Przetarg na roboty termomodernizacyjne.

23.01.2020. Przetarg na wymianę instalacji c.o.

16.01.2020. Przetarg na remont pokryć dachowych.

12.12.2019. Przetarg na malowanie klatek schodowych.

12.12.2019. Przetarg na dostawy węgla dla kotłowni lokalnych.

15.11.2019. Zaproszenie do składania ofert. Resurs urządzeń.

18.07.2019. Zaproszenie do składania ofert przetargowych. Roboty dociepleniowe stropodachów.

23.08.2019. Korfantego 32. Radlin. Przetarg na III etap termomodernizacji.

25.06.2019. Zaproszenie do składania ofert. Remont elewacji budynku os. 1 Maja 26.

18.07.2019. Zaproszenie do składania ofert przetargowych. Usługi porządkowe i utrzymanie czystości w klatkach schodowych.

25.06.2019. Zaproszenie do składania ofert. Budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów.

31.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Remont schodów wejściowych.

21.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Ekspertyza budowlana balkonów.

21.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Przegląd okresowy budynków.

03.01.2019. Przetarg na remont pokryć dachowych.

19.12.2018. Przetarg na remont i roboty malarskie elewacji budynków.

19.12.2018. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

17.12.2018. Przetarg na roboty brukarskie.

12.09.2018. Przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.

19.10.2018. Przetarg na budowę wiaty na odpady.

02.08.2018. Przetarg na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i budowę wiaty na odpady.

02.08.2018. Przetarg na roboty termomodernizacyjne.

16.07.2018. Dostawa modułu bateryjnego.

28.06.2018. Przetarg na wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej i wiaty na odpady.

28.06.2018. Przetarg na roboty hydroizolacyjne.

27.06.2018. Przetarg na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw.

27.06.2018. Budowa wiaty na odpady. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

18.06.2018. Przetarg na dostawę zagęszczarki płytowej. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

09.05.2018. Przetarg na wykonanie i montaż urządzeń placów zabaw.

09.05.2018. Przetarg na roboty renowacyjne malarskie.

29.03.2018. Przetarg na roboty malarskie.

Sprzątanie klatek schodowych. Zaproszenie do składania ofert.

21.03.2018. Przetarg na roboty dekarskie, termomodernizacyjne, instalacyjne i brukarskie.

14.02.2018. Przetarg na roboty termomodernizacyjne.

07.12.2017. Przetarg na roboty hydroizolacyjne oraz p.poż.

15.11.2017. Przetarg na roboty brukarskie.

10.08.2017. Przetarg na termomodernizację budynków.

08.12. Przetarg na roboty bieżące wod.-kan., c.o., elektryczne i ogólnobudowlane.

20.07. Termomomodernizacja i budowa wiaty na odpady.

10.02. Przetarg na termomodernizacje budynków i roboty instalacyjne c.o.

26.11. Przetarg na termomodernizacje budynków i roboty malarskie.

25.06. Przetarg na termomodernizację 3 budynków.

08.04. Przetarg na termomodernizacje budynków.

03.02. Przetarg na roboty izolacyjne, drogowe-brukarskie oraz instalacyjne.

18.12. Przetarg na roboty remontowe dekarskie i projektowe dróg.

19.11. Przetarg na termomodernizacje budynków w 2015 r.

23.04. Przetarg na termomodernizacje, roboty dekarskie i izolacyjne.

09.01. Przetarg na remonty i wymianę pokryć dachowych.

17.12 - 18.12. Przetarg na remont pokrycia dachowego, budowę przewodów wentylacyjnych, izolacje, stolarkę.

03.12. Przetarg na wymianę i remonty pokryć dachowych.

26.11. Przetarg na roboty malarskie.

19.11. Przetarg na termomodernizacje budynków w 2014 r.

27.06. Przetarg na adaptację pomieszczeń i montaż urządzeń kotłowni.

09.05. Przetarg na termomodernizacje budynków.

03.04. Przetarg na wykonanie instalacji c.o.

20-21.11. Przetarg na remont pokryć dachowych oraz termomodernizacje na rok 2013.

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

17.07. Przetarg na dostawę i montaż węglowego kotła c.o.

12.04. Przetarg na remont dachu ul. Korfantego 28 oraz remont balkonów ul. Korfantego 32.

14.03. Przetarg na wymianę pokryć dachowych na rok 2012.