Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

Sprzątanie klatek schodowych. Zaproszenie do składania ofert.

Sprzątanie klatek schodowych. Zaproszenie do składania ofert.
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
zaprasza do składania ofert na roboty (usługi):
 
 
 
Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 
 
 
Nr ogłoszenia BZP: 530829-N-2018.
 
 
W ofercie należy zamieścić następujące elementy:
 
  1. Kwota brutto dla jednej klatki schodowej w budynku czteropiętrowym wieloklatkowym (8 - 12 mieszkań, np. bud. 1 Maja 16 w wodzisławiu Śl.)
  2. Kwota dla klatki schodowej w budynku typu "punktowiec" (25 mieszkań, np. bud. Wieczorka 16 w Radlinie, 1 Maja 36 w Wodzisławiu Śl.)
  3. Kwota brutto dla jednej klatki schodowej w budynku ośmiopiętrowym lub dziesięciopiętrowym (36 - 45 mieszkań, np. bud. Kwiatowa 4, 6, 8 w Radlinie i 26 Marca 33 w Wodzisławiu Śl.
 W ramach oferty należy wykonać co najmniej niżej wymienione prace:
  • zamiatanie i mycie parterów klatki schodowej - raz w tygodniu,
  • zamiatanie schodów do piwnicy oraz podestu w piwnicy - raz w tygodniu,
  • zamiatanie i mycie całej klatki schodowej - raz w tygodniu,
  • mycie parapetów okiennych - raz w tygodniu,
  • mycie lamperii i balustrad - wg potrzeb,
  • mycie drzwi wejściowych do budynku - wg potrzeb,
  • mycie okien - 3 razy w roku.
Należy dołączyć referencje potwierdzjące zrealizowanie minimum 1 usługi
o charakterze utrzymania czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych nieprzerwanie w okresie min. 12 miesięcy oraz wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych. Zakres może zostać rozbudowany przez oferenta. Oferta wariantowa może być złożona wyłącznie z ofertą podstawową.
 
Do pobrania:
 
 
 
Termin składania ofert :
21.03.2018 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
21.03.2018 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.