Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

  • 10.03. Przetarg na lokale.

    02.03

    W dniu 10.03.2015 r. o godz. 10 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności siedmiu lokali mieszkalnych. Przedmiotem postępowania będzie również najem czterech lokali użytkowych.

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadanie:

 

 

1. Dostawa i montaż węglowego kotła c.o. dla kotłowni na osiedlu przy ul. Brackiej w
Wodzisławiu Śl..

Termin wykonania do: 15.11.2012

2. Wymiana pokrycia dachowego w technologii dachówki ceramicznej renesansowej w
budynku przy ul. Mielęckiego 8 w Radlinie.

Termin wykonania do: 31.10.2012

 

Termin składania ofert :

1/ 07.08.2012 r. do g. 9.00. w pok. nr 20, Otwarcie: 07.08.2012 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi.smmarcel@wp.eu

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.