Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

  • 19.05. Przetarg na lokale.

    30.04

    W dniu 19.05.2015 r. o godz. 10 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności pięciu lokali mieszkalnych. Przedmiotem postępowania będzie również najem pięciu lokali użytkowych oraz trzech mieszkalnych.

  • Remont osiedla Kard. B. Kominka w Radlinie - Głożynach.

    28.04

    Trwa kolejny etap remontu osiedla z tytułu usuwania szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej z obszaru KWK Rydułtowy-Anna. Obecnie na ukończeniu są prace związane z malowaniem elewacji.

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadanie:

 

 

1. Dostawa i montaż węglowego kotła c.o. dla kotłowni na osiedlu przy ul. Brackiej w
Wodzisławiu Śl..

Termin wykonania do: 15.11.2012

2. Wymiana pokrycia dachowego w technologii dachówki ceramicznej renesansowej w
budynku przy ul. Mielęckiego 8 w Radlinie.

Termin wykonania do: 31.10.2012

 

Termin składania ofert :

1/ 07.08.2012 r. do g. 9.00. w pok. nr 20, Otwarcie: 07.08.2012 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi.smmarcel@wp.eu

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.