Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

31.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Remont schodów wejściowych.

31.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Remont schodów wejściowych.
 
Nr ogłoszenia BZP: 552309-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:

Remont schodów wejściowych do części biurowej budynku w Radlinie przy ul. Mariackiej 30.

Opis prac:

Skucie istniejącej okładziny ceramicznej, przygotowanie podłoża pod nowe schody, stopnice, posadzkę, cokolik. Montaż nowej nawierzchni z granitu grub. 3 cm o strukturze powierzchni odpornej na poślizg (np. płomieniowana) wg wskazań Zamawiającego. Powierzchnia: 40,5 m2.
Dostarczenie i montaż na wyznaczonych przez Zamawiającego podestach 2 szt. donic np. granitowych lub typu Regular 119 M kolor stalowy o wym. 1.2 m x 0.4 m x 0.4 m.
Zalecana wizja w terenie celem uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.
Dodatkowo możliwy kontakt z przedstawicielem Zamawiającego:
Dział mieszkaniowy TM-1 tel. 664 165 236.
Forma oferty: wypełniony załączony formularz ofertowy w zamkniętej kopercie z wypisaną nazwą przedmiotu zamówienia jak w "opisie przedmiotu zamówienia" powyżej.

 

 
Składanie ofert:
2019-05-31
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-05-31
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do: (dop. negocjacji)
2019-07-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 2 lata
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
 
Do pobrania:
  1. Formularz & wzór umowy (pdf).