Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

29.03.2018. Przetarg na roboty malarskie.

29.03.2018. Przetarg na roboty malarskie.
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
Zad. 1) Roboty malarskie klatek schodowych budynków mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim na os. 1Maja 16 (trzy klatki), os. 1 Maja 20 (trzy klatki), os. 1 Maja 30, 32, 35 oraz os. Bracka 27, 29, 31.
 
  
Nr ogłoszenia BZP: 532203-N-2018
 
Do pobrania:
SIWZ (pdf).
Formularz ofertowy (pdf).
Formularz ofertowy (doc).
Wzór umowy (pdf).
Załącznik nr 1 (pdf).
 
 
Zad. 2) Roboty malarskie elewacji budynków mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim na os. 1 Maja 30 oraz os. Bracka 27, 29, 31, 33.
  
Nr ogłoszenia BZP: 532609-N-2018
 
Do pobrania:
 
 
 
Termin składania ofert :
29.03.2018 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
29.03.2018 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00 lub na stronie smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.