Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

26.11. Przetarg na termomodernizacje budynków i roboty malarskie.

26.11. Przetarg na termomodernizacje budynków i roboty malarskie.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
 
1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w
Wodzisławiu Śl. - os. 1 Maja 1 oraz Radlinie -  ul. Damrota 5-11.
 
2. Malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Radlinie przy ul. Damrota 21-27 i Ściegiennego 15-25.
 
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa: SIWZ.
 
Termin składania ofert :
26.11.2015 r. do g. 9.00, pok. nr 20.
 
Otwarcie:
26.11.2015 r. g. 10.00, pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.