Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

26.11. Przetarg na roboty malarskie.

26.11. Przetarg na roboty malarskie.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 

 

Malowanie klatek schodowych w budynkach: Ściegiennego 27-33, Damrota 29-35, Solskiego 17 i 19 w Radlinie oraz os. I Maja 19, 29 w Wodzisławiu Śl.

 

 
 
Termin wykonania: określa SIWZ.
 
Termin składania ofert :
26.11.2013 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert:
26.11.2013 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail :przetargi@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.