Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

25.06.2019. Zaproszenie do składania ofert. Budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów.

25.06.2019. Zaproszenie do składania ofert. Budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów.
 
Nr ogłoszenia BZP: 559518-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 

A. Budowa wiaty na odpady stałe na działce nr 1851/138 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 31-33.

Zakres oraz kolejność całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące obiekty:
- budowa zadaszenia nad miejscem gromadzenia odpadów stałych – wiaty,
- wykonanie robot brukarskich,
- urządzenie trawników po skończonych robotach.
 
Uwaga. Elementy nie zawarte w przedmiarach i/lub dokumentacji budowlanej należy wycenić za pomocą kalkulacji własnej.
 

B. Budowa wiaty na odpady stałe na działkach nr 4526/244 i 4528/243 w Radlinie przy ul. Kwiatowej 8.

Zakres oraz kolejność całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące obiekty:
- budowa zadaszenia nad miejscem gromadzenia odpadów stałych – wiaty,
-  wykonanie robot brukarskich,
- wykonanie (bądź przebudowa istniejącego) muru oporowego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wiaty przed osunięciem gruntu. Akceptowalne rozwiązania: technologia żelbetowa monolityczna, prefabrykat żelbetowy, gabion. Dopuszczalne jest zaproponowanie w ofercie kilku wariantów rozwiązania.
- urządzenie trawników po skończonych robotach.
 
Uwaga. Elementy nie zawarte w przedmiarach i/lub dokumentacji budowlanej należy wycenić za pomocą kalkulacji własnej.

 

Istotne dane zawiera projekt budowlany i książka przedmiarów oraz informacje na szkicach lokalizacyjnych. Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę  dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

 

Składanie ofert:
2019-06-26
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-06-26
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2019-08-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
5 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Dokumenty przetargowe (pdf).
  2. Dokumentacja budowlana - ul. Kwiatowa (zip).
  3. Dokumentacja budowlana - ul. 26 Marca (zip).
  4. Szkic lokalizacyjny - Kwiatowa.
  5. Szkic lokalizacyjny - 26 Marca.
  6. Przykład-zdjęcie paneli bocznych.
  7. Przykład-zdjęcie drzwi-wiata B.
  8. Przykład-szczegół zamknięcia-wariant z zamkiem i uchwytami -wiata B.
  9. Mapa-Kwiatowa-projekt drogowy 1 (pdf).
  10. Mapa-Kwiatowa-projekt drogowy 2 (pdf).