Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

23.04. Przetarg na termomodernizacje, roboty dekarskie i izolacyjne.

23.04. Przetarg na termomodernizacje, roboty dekarskie i izolacyjne.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
1/ Termomodernizacja budynków – Sienkiewicza 10, Korfantego 10, Kwiatowa 10 w
Radlinie.
Termin oraz szczegółowy zakres robót do wykonania: określa SIWZ.
 
 
2/ Wykonanie izolacji przeciwilgociowej wraz z drenażem – ul. Czecha 7 w Radlinie.
Termin oraz szczegółowy zakres robót do wykonania: określa SIWZ.
 
 
3/ Wymiana pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej Kwiatowa 8
w Radlinie.
Termin oraz szczegółowy zakres robót do wykonania: określa SIWZ.
 
 
Termin składania ofert :
23.04.2014 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert:
23.04.2014 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.