Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

21.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Przegląd okresowy budynków.

21.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Przegląd okresowy budynków.
 
Nr ogłoszenia BZP: 546640-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przeglądów budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (przegląd 5- letni).

Ilość: 191 obiektów.

 
Składanie ofert:
2019-05-21
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-05-21
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do: (dopuszczalność negocjacji)
2019-06-28
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Do pobrania:
  1. Wykaz budynków (pdf).
  2. Zapytanie & formularz (pdf).