Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

21.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Ekspertyza budowlana balkonów.

21.05.2019. Zaproszenie do składania ofert. Ekspertyza budowlana balkonów.
 
Nr ogłoszenia BZP: 546727-N-2019
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:

  Sporządzenie ekspertyzy budowlanej zawierającej:

  •   ocenę stanu technicznego balkonów żelbetowych,
  •   zakres renowacji konstrukcji żelbetowej i elementów wykończenia.

  Lokalizacja: ul. 26 Marca 27, 29, 31, 33

 
Składanie ofert:
2019-05-21
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-05-21
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do: (dopuszczalność negocjacji)
2019-07-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Do pobrania:
 
  1. Zapytanie & formularz (pdf).