Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

21.03.2018. Przetarg na roboty dekarskie, termomodernizacyjne, instalacyjne i brukarskie.

21.03.2018. Przetarg na roboty dekarskie, termomodernizacyjne, instalacyjne i brukarskie.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
Zad. 1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Marklowickiej 1.
  
Nr ogłoszenia BZP: 530157-N-2018
 
Do pobrania:
SIWZ (pdf).
Formularz ofertowy (pdf).
Formularz ofertowy (doc).
Wzór umowy (pdf).
Dokumentacja (zip).
 
 
Zad. 2) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i remont sieci kanalizacji deszczowej dla
budynków mieszkalnych nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 przy ul. Mielęckiego w Radlinie.
  
Nr ogłoszenia BZP: 530157-N-2018
 
Do pobrania:
 
 
Zad. 3) Roboty remontowe dekarskie na budynkach w Wodzisławiu Śl. os. 1 Maja nr 25, 27 i 35.
  
Nr ogłoszenia BZP: 530157-N-2018
 
Do pobrania:
 
 
Zad. 4) Roboty remontowe dekarskie na budynkach. Wycena jednostkowa m2.
Zaproszenie do składania ofert.
  
Nr ogłoszenia BZP: 530157-N-2018
 
Do pobrania:
 
 
Zad. 5) Roboty remontowe brukarskie na budynkach. Wycena jednostkowa m2 nawierzchni i mb obrzeży. Zaproszenie do składania ofert.
  
Nr ogłoszenia BZP: 530157-N-2018
 
Do pobrania:
 
 
Termin składania ofert :
21.03.2018 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
21.03.2018 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00 lub na stronie smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.