Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

20.07. Termomomodernizacja i budowa wiaty na odpady.

20.07. Termomomodernizacja i budowa wiaty na odpady.
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadania:

 

 

 

  1. Termomodernizacja ściany szczytowej w budynku mieszkalnym położonym w Radlinie,  ul. Orkana 7.
  2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego (wraz z usunięciem azbestu) położonego w Radlinie,  ul. Wiosny Ludów 291.
  3. Wykonanie wiaty na odpady w Wodzisławiu Śl. na os. I Maja w Wodzisławiu Śl.

Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa SIWZ.

      

Termin składania ofert : 

20.07.2016 r. do g. 9.00. w pok. nr 20,

 

Otwarcie:

20.07.2016 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.

    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na  adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.