Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

20-21.11. Przetarg na remont pokryć dachowych oraz termomodernizacje na rok 2013.

20-21.11. Przetarg na remont pokryć dachowych oraz termomodernizacje na rok 2013.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
1/Termomodernizacja budynków:
Sienkiewicza 6, Kwiatowa 6, Findera 5, Damrota 29-35, Ściegiennego 27-33 w Radlinie oraz os.I Maja 3, 4, 32 i 28 w WodzisławiuŚl.
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa SIWZ.
 
2/Wymiana pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej:
ul.Kominka 177-179, Wieczorka 12c, Mariacka 40, Kwiatowa 6, Czecha 3 w Radlinie oraz ul. Bracka 18 w WodzisławiuŚl.
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa SIWZ.
Termin składania ofert :
1/20.11.2012r.do g.9.00.w pok. nr 20. Otwarcie: 20.11.2012 r. g. 10.00 w pok. nr 23.
2/21.11.2012 r. do g.9.00. w pok. nr 20. Otwarcie: 21.11.2012 r. g. 10.00 w pok. nr 23.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach poz. od 1 do 2, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi.smmarcel@wp.eu
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.