Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

19.12.2018. Przetarg na remont i roboty malarskie elewacji budynków.

19.12.2018. Przetarg na remont i roboty malarskie elewacji budynków.
 
Nr ogłoszenia BZP: 659436-N-2018
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
 
Remont elewacji budynków mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim na os. 1 Maja 26 i 8.
 
Zamówienie należy wykonać w okresie od 01.03.2019 r.–31.07.2019 r.
 
Należy podać cenę oddzielnie dla każdego budynku.
Istotne dane zawiera książka przedmiarów.
Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 
 
 
 
 
Składanie ofert:
2018-12-19
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2018-12-19
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2019-07-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
5 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Dokumenty przetargowe (pdf).
  2. Przedmiar robót_1 Maja 26(pdf).
  3. Przedmiar robót_1 Maja 8 (pdf).