Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

19.12.2018. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

19.12.2018. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 
Nr ogłoszenia BZP: 659436-N-2018
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
 
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i remont sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Mielęckiego w Radlinie – budynki nr 4,6,8,10. Nr 4 – ofertę należy sporządzić wyłącznie w zakresie kanalizacji sanitarnej.
 
Zamówienie należy wykonać w okresie od 02.01.2019 r.–31.08.2019 r.
 
Należy podać cenę wyliczoną przez oferenta samodzielnie dla każdego obiektu oddzielnie, na podstawie dokumentacji opracowanej dla całego osiedla, stanowiącej załącznik do ogłoszenia i dokumentacji przetargowej.
 
Istotne dane zawiera projekt budowlany i książka przedmiarów.
Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 
 
 
Składanie ofert:
2018-12-19
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2018-12-19
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2019-08-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
10 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Dokumenty przetargowe (pdf).
  2. Przedmiary robót + dokumentacja projektowa (zip).