Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

19.11. Przetarg na termomodernizacje budynków w 2015 r.

19.11. Przetarg na termomodernizacje budynków w 2015 r.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Wodzisławiu Śl. ul. Wyszyńskiego 63-65, ul. Wyszyńskiego 67-69, ul. Wyszyńskiego 71- 73, os. 1 Maja 19 oraz w Radlinie przy ul. Kwiatowej 4, Ściegiennego 15-25, Damrota 21-27, Wieczorka 12, Wieczorka 12 C.
 
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa: SIWZ.
 
Termin składania ofert :
19.11.2014 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
 
Otwarcie:
19.11.2014 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.