Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

19.11. Przetarg na termomodernizacje budynków w 2014 r.

19.11. Przetarg na termomodernizacje budynków w 2014 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
Termomodernizacja budynków - Sienkiewicza 12, Kwiatowa 8, Damrota 13-19,
Ściegiennego 3-13 w Radlinie oraz Jana Pawła II 6-8 w Wodzisławiu Śl.
 
 
Termin wykonania: określa SIWZ.
 
Termin składania ofert :
19.11.2013 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert:
19.11.2013 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.