Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

18.12. Przetarg na roboty remontowe dekarskie i projektowe dróg.

18.12. Przetarg na roboty remontowe dekarskie i projektowe dróg.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
1/ Wymiana pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej - ul. Kwiatowa 4, ul. Solskiego 19, ul. Sienkiewicza 6 w Radlinie oraz os. Bracka 26-28-30 w Wodzisławiu Śl.
 
2/ Malowanie klatek schodowych – ul. Ściegiennego 3-13, ul. Damrota 13-19
w Radlinie.
 
3/ Wykonanie projektu budowlanego drogi przeciwpożarowej przy ul. 26 Marca 27-33 w Wodzisławiu Śl.
 
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa SIWZ.
 
 
Termin składania ofert :
18.12.2014 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie:
18.12.2014 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail: przetargi@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.