Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

17.12 - 18.12. Przetarg na remont pokrycia dachowego, budowę przewodów wentylacyjnych, izolacje, stolarkę.

17.12 - 18.12. Przetarg na remont pokrycia dachowego, budowę przewodów wentylacyjnych, izolacje, stolarkę.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
1/ Wymiana pokrycia dachowego wraz z budową nowych
przewodów wentylacyjnych - ul. Mariacka 30, Radlin.
Termin oraz szczegółowy zakres robót wykonania określa: SIWZ.
 
2/ Wykonanie izolacji przeciwilgociowej wraz z drenażem - ul. Czecha 7, Radlin.
Termin oraz szczegółowy zakres robót wykonania określa: SIWZ.
 
3/ Wymiana stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”.
Termin wykonania do: 31.12.2014 r.
 
 
 
Termin składania ofert na zadanie 1/:
17.12.2013 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert na zadanie 1/:
17.12.2013 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
Termin składania ofert na zadanie 2/:
17.12.2013 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert na zadanie 2/:
17.12.2013 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
Termin składania ofert na zadanie 3/:
18.12.2013 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert na zadanie 3/:
18.12.2013 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.