Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

14.03. Przetarg na wymianę pokryć dachowych na rok 2012.

14.03. Przetarg na wymianę pokryć dachowych na rok 2012.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadania:

 

 

Remont pokryć dachowych w technologii papy termozgrzewalnej budynków
mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Wodzisławiu Śl. –
ul. Wyszyńskiego 67-69 oraz na osiedlu I Maja 32 i Radlinie przy ul. Korfantego 62,
ul. Wieczorka 12, ul. Czecha 7 , ul. Kominka 163-165; oraz w technologii
pokrycia z blachodachówki przy ul. Korfantego 28.

 

Termin wykonania określa SIWZ.

 

 

Termin składania ofert :

14.03.2012 r. do g. 9.00. w pok. nr 20. Otwarcie: 14.03.2012 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : dachy.smmarcel@wp.eu

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.