Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

14.02.2018. Przetarg na roboty termomodernizacyjne.

14.02.2018. Przetarg na roboty termomodernizacyjne.
   
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
Zad.1 ) Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Marklowickiej 1. 
Zad.2 ) Termomodernizacja budynku mieszkalnym położonego w Radlinie przy ul. Wieczorka 16 A. 
Zad.3 ) Termomodernizacja budynku mieszkalnym położonego w Radlinie przy ul. Mariacka 40.
Zad.4 ) Termomodernizacja ściany tylnej i frontowej budynku mieszkalnego położonego w Wodzisławiu Śląski na os. Bracka 16. 
 
Nr ogłoszenia BZP: 511420-N-2018.
 
Do pobrania:
SIWZ (pdf).
Formularz ofertowy (pdf).
Formularz ofertowy (doc).
Wzór umowy (pdf).
Dokumentacja (zip).
Przedmiar Bracka 16 (pdf).
 
Termin składania ofert :
14.02.2018 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
14.02.2018 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00 lub na stronie smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.