Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

12.09.2018. Przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.

12.09.2018. Przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.
 
Nr ogłoszenia BZP: 613280-N-2018
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji rzeczowo-finansowej robót budowlanych polegających na zastąpieniu dachowych pokryć azbestowych dachówką ceramiczną na budynkach gospodarczych położonych  w Radlinie przy ul. Mielęckiego i Korfantego, w strefie ochrony konserwatorskiej (MPZP).
 
Składanie ofert:
2018-09-12
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2018-09-12
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2018-11-15
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
nie dotyczy
 
Do pobrania:
  1. Mapa orientacyjna (pdf).