Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

12.04. Przetarg na remont dachu ul. Korfantego 28 oraz remont balkonów ul. Korfantego 32.

12.04. Przetarg na remont dachu ul. Korfantego 28 oraz remont balkonów ul. Korfantego 32.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadania:

 

 

1. Remont pokrycia dachowego w technologii blachodachówki przy ul. Korfantego 28.

Termin wykonania do: 30.08.2012.

2. Remont balkonów szt. 4 - ul. Korfantego 32 A-C Radlinoznaczonych na rysunkach następującymi symbolami: typ 3, 3a .

Termin wykonania do: 30.08.2012.

 

Termin składania ofert :

12.04.2012 r. do g. 9.00. w pok. nr 20, Otwarcie: 12.04.2012 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach poz. od 1 do 2, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi.smmarcel@wp.eu

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.