Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

10.08.2017. Przetarg na termomodernizację budynków.

10.08.2017. Przetarg na termomodernizację budynków.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
 1)Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w:
     Wodzisławiu Śl. przy ul. Armii Ludowej 5 –realizacja 2018 r.
     Wodzisławiu Śl.; ul. Marklowicka 1 - realizacja 2018 r.
     Radlinie przy ul. Sienkiewicza 2 – realizacja 2017 r.
     Radlinie przy ul. Sienkiewicza 8 – realizacja 2017 r.
     Radlinie przy ul. Sienkiewicza 14 – realizacja 2018r.
     Radlinie przy ul. Sienkiewicza 16 – realizacja 2018 r.
 
2)Wykonanie wiaty na odpady w Wodzisławiu Śl. na os. 1 Maja – realizacja 2017 r.
 
     Szczegółowy termin wykonania dla poszczególnych budynków określa SIWZ.
 
     Termin składania ofert : 
     10.08.2017 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
     Otwarcie ofert:
     10.08.2017 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na  adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.