Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

10.02. Przetarg na termomodernizacje budynków i roboty instalacyjne c.o.

10.02. Przetarg na termomodernizacje budynków i roboty instalacyjne c.o.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadania:

 

 

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w  Wodzisławiu Śl.  ul. Kubsza 27, os. I Maja 5, os. I Maja 27.
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa SIWZ.

 

2. Modernizacja stacji wymienników ciepła ul. Paderewskiego 19, Rybnik - Niedobczyce.

Termin wykonania określa SIWZ.

    

 

Termin składania ofert : 

02.03.2016 r. do g. 9.00. w pok. nr 20,

Otwarcie:

02.03.2016 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.

    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na  adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.