Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

09.05.2018. Przetarg na wykonanie i montaż urządzeń placów zabaw.

09.05.2018. Przetarg na wykonanie i montaż urządzeń placów zabaw.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetargi na następujące zadania:
 
UWAGA. Zmiana terminu składania ofert: do 21.05.2018. godz. 09.00.
 
Zad.1) Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wodzisławiu ŚL., przy ul. 26 Marca 27-31. 
Fotografia miejsca montażu:
 
 
 
Zad.2) Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wodzisławiu ŚL., przy oś. 1 Maja 16-17. 
Fotografia miejsca montażu:
 
 
 
Zad.3) Dostarczenie i montaż 4 szt. ławek na zasobach w Wodzisławiu ŚL.
 
  
Nr ogłoszenia BZP: 550689-N-2018
 
Do pobrania:
SIWZ & mat przetargowe.
 
UWAGA. Zmiana terminu składania ofert: do 21.05.2018. godz. 09.00.
 
Termin składania ofert :
09.05.2018 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
09.05.2018 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00 lub na stronie smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.