Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

09.05.2018. Przetarg na roboty renowacyjne malarskie.

09.05.2018. Przetarg na roboty renowacyjne malarskie.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetargi na następujące zadania:
 
 
Roboty malarskie klatek schodowych budynków mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim:
Zad. 1) os. 1Maja 16 (trzy klatki),
Zad. 2) os. 1 Maja 20 (trzy klatki),
Zad. 3) os. 1 Maja 30,
Zad. 4) os. 1 Maja 32,
Zad. 5) os. 1 maja 35,
Zad. 6) os. Bracka 27,
Zad. 7) os. Bracka 29,
Zad. 8) os. Bracka 31.
  
Nr ogłoszenia BZP: 550712-N-2018
 
Do pobrania:
SIWZ & mat_przetargowe.
Załącznik nr 1.
 
 
Roboty malarskie elewacji budynków mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim:
Zad. 1) os. Bracka 27,
Zad. 2) os. Bracka 29,
Zad. 3) os. Bracka 31,
Zad. 4) os. Bracka 33.
  
Nr ogłoszenia BZP: 550714-N-2018
 
Do pobrania:
SIWZ & mat przetargowe.
Przedmiary (ath).
Przedmiary (pdf).
 
 
 
Termin składania ofert :
09.05.2018 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
09.05.2018 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00 lub na stronie smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.