Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

09.01. Przetarg na remonty i wymianę pokryć dachowych.

09.01. Przetarg na remonty i wymianę pokryć dachowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów na budynkach:
 
Kominka 171, Wieczorka 11, Solskiego 23, Solskiego 25, Czecha 5, w Radlinie
oraz ul. Bracka 13-15-17 w Wodzisławiu Śl.
 
 
Termin wykonania oraz szczegółowy zakres robót określa: SIWZ.
 
Termin składania ofert :
09.01.2014 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert:
09.01.2014 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail: dachy@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.