Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

08.12. Przetarg na roboty bieżące wod.-kan., c.o., elektryczne i ogólnobudowlane.

08.12. Przetarg na roboty bieżące wod.-kan., c.o., elektryczne i ogólnobudowlane.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadania:

 

Roboty bieżące w rozliczeniu roboczodniówki tj. instalacyjne wod. –kan. i c.o., elektryczne – wraz z całodobową obsługą, ogólnobudowlane na zasobach S.M. MARCEL w Radlinie, Wodzisławiu Śl., Świerklanach i Rybniku.
 
Termin wykonania:
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017.
 
Termin składania ofert :
08.12.2016 r. g. 9.00. pok. nr 20.
 
Otwarcie:
08.12.2016 r.  g. 10.00. pok. nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na  adres e-mail :  przetargi@smmarcel.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.