Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

08.04. Przetarg na termomodernizacje budynków.

08.04. Przetarg na termomodernizacje budynków.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w
Wodzisławiu Śl. - os. 1 Maja 23, os. 1 Maja 29.
 
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa: SIWZ.
 
Termin składania ofert :
08.04.2015 r. do g. 9.00, pok. nr 20.
 
Otwarcie:
08.04.2015 r. g. 10.00, pok. nr 23.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : termomodernizacje@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.