Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

07.12.2017. Przetarg na roboty hydroizolacyjne oraz p.poż.

07.12.2017. Przetarg na roboty hydroizolacyjne oraz p.poż.
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
1.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem dla budynku przy ul. Solskiego 13 w Radlinie.
 
Nr ogłoszenia: 621410-N-2017.

Do pobrania:
SIWZ.
Formularz ofertowy (pdf).
Formularz ofertowy (doc).
Przedmiar.
Wzór umowy.
 
 
2. Wykonanie w trybie „ zaprojektuj i wybuduj” podziału budynku w poziomie na    trzy strefy dymowe (strefy bezpieczeństwa) poprzez zabudowę przegród dymoszczelnych z drzwiami samozamykającymi dla budynków nr 27, 29, 31, 33 zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca.
 
Nr ogłoszenia: 622474-N-2017.
 
Do pobrania:
SIWZ.
Formularz ofertowy (pdf).
Formularz ofertowy (doc).
Wzór umowy.
Ekspertyza.
Postanowienie KWPSP.
(Ekspertyza i postanowienie tożsame dla czterech budynków).
 
 
Termin składania ofert :
07.12.2017 r. g. 9.00. w pok. nr 20.
Termin otwarcia ofert:
07.12.2017 r.  g. 10.00 r. w pok. nr 23.
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.lub na stronie smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.