Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

07.08. Przetarg na dostawę i montaż kotła c.o. oraz remont pokrycia dachowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”

w Radlinie ul. Mariacka 30

ogłasza przetarg na następujące zadanie:

 

 

1. Dostawa i montaż węglowego kotła c.o. dla kotłowni na osiedlu przy ul. Brackiej w
Wodzisławiu Śl..

Termin wykonania do: 15.11.2012

2. Wymiana pokrycia dachowego w technologii dachówki ceramicznej renesansowej w
budynku przy ul. Mielęckiego 8 w Radlinie.

Termin wykonania do: 31.10.2012

 

Termin składania ofert :

1/ 07.08.2012 r. do g. 9.00. w pok. nr 20, Otwarcie: 07.08.2012 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.

Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi.smmarcel@wp.eu

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.