Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

12.12.2019. Przetarg na dostawy węgla dla kotłowni lokalnych.

12.12.2019. Przetarg na dostawy węgla dla kotłowni lokalnych.
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @: marcel@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Dostawa węgla kamiennego w sezonie 2019/2020 do trzech kotłowni
lokalnych (osiedlowych) zlokalizowanych w Wodzisławiu Śl. i Radlinie.
 
Maksymalna łączna szacunkowa wielkość dostawy w sezonie: ok. 550 t (na podstawie sezonu 2017/2018).
Średnia łączna szacunkowa wielkość dostawy w sezonie: ok. 410 t (na podstawie sezonu 2018/2019).
 
Należy podac cenę brutto z podatkiem Vat za 1 t wraz z kosztami transportu i akcyzy oddzielnie dla każdej z 3 lokalizacji wg następującej specyfikacji:
 
1. Wodzasław Śląski, ul. Marklowicka 1.
Średnia łączna szacunkowa wielkość zamawianych dostaw w sezonie: 50 t.
Wielkość pojedynczej dostawy: 5 t.
Wartość opałowa paliwa: min. 25 MJ/kg.
Granulacja: 5-25 mm.
 
2. Wodzisław Śląski, os. Bracka.
Średnia łączna szacunkowa wielkość zamawianych dostaw w sezonie: 230 t.
Wielkość pojedynczej dostawy: 10 t.
Wartość opałowa paliwa: min. 30 MJ/kg.
Granulacja: 5-31,5 mm.
 
 3. Radlin, ul. Wiosny Ludów 293.              
Średnia łączna szacunkowa wielkość zamawianych dostaw w sezonie: 130 t.
Wielkość pojedynczyej dostawy: 10 t.
Wartość opałowa paliwa: min. 30 MJ/kg.
Granulacja: 5-31,5 mm.
 
Zalecana wizja w terenie celem uzyskania dodatkowych informacji            niezbędnych do przygotowania oferty.
Dodatkowo możliwy kontakt z przedstawicielem Zamawiającego:
Dział techniczny tel. 32 4 567 210 w.9
Forma oferty: papierowa, dostarczona do siedziby Zamawiającego, w            zamkniętej kopercie z wpisaną nazwą przedmiotu zamówienia jak w                  "opisie przedmiotu zamówienia"powyżej.
 
 

 

 

Składanie ofert:

2019-12-12

09:00 pok. 20

Otwarcie ofert:

2019-12-12

10:00 pok. 23

 

 
Termin wykonania

W okresie:

od 2019-12-20 do 2020-04-30

Termin związania z ofertą:
60 dni od otwarcia ofert
Kryterium wyboru:
Cena 100%