Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

03.04. Przetarg na wykonanie instalacji c.o.

03.04. Przetarg na wykonanie instalacji c.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadanie:
 
 
Wykonanie instalacji c.o. w budynkach - ul. Irysowa 11, Irysowa 13 w Radlinie.
 
Termin wykonania: 30.08.2013 r.
Termin składania ofert :03.04.2013 r. do g. 9.00. w pok. nr 20. 
Otwarcie: 03.04.2013 r. g. 10.00 r. w pok. nr 23
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje o zadaniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w.9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi.smmarcel@wp.eu
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.