Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

03.02. Przetarg na roboty izolacyjne, drogowe-brukarskie oraz instalacyjne.

03.02. Przetarg na roboty izolacyjne, drogowe-brukarskie oraz instalacyjne.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”
w Radlinie ul. Mariacka 30
ogłasza przetarg na następujące zadania:
 
 
1/ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem – ul. Czecha 1 w Radlinie.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem – ul. Solskiego 9 w Radlinie.
 
2/ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową -
ul. Korfantego 71-77 w Radlinie.
 
 
 
3/ Wykonanie instalacji c.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radlinie przy
ul. Mielęckiego 15.
 
 
Termin wykonania dla poszczególnych budynków określa: SIWZ.
 
 
Termin składania ofert :
03.02.2015 r. do g. 9.00. w pok. nr 20.
Otwarcie ofert:
03.02.2015 r. g. 10.00 r.w pok. nr 23.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie oraz zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.
Informacje o zadaniach, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy uzyskać w Dziale Technicznym, pok. 25, tel. 4567210 w. 9 , w godz. od 9.00 do 13.00.
Materiały informacyjne i przetargowe są bezpłatne i dostępne jedynie w wersji elektronicznej, po uprzednim złożeniu wniosku o ich wydanie na adres e-mail : przetargi@smmarcel.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Prawo do błędów w treści zastrzeżone.