Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

23.01.2020. Przetarg na wymianę instalacji c.o.

23.01.2020. Przetarg na wymianę instalacji c.o.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Wodzisławiu Śląskim:
1. Os. 1 Maja 17.
2. Os. Bracka 18.
3. Os. Bracka 13-15-17.
 
Zamówienie należy wykonać w okresie od 01.04.2020 r.–31.08.2020 r.
 
Istotne dane zawiera książka przedmiarów oraz projekt budowlany.
Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych.
Ilości przedmiarowe (obmiarowe) jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów lub przedmiarze należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 
 
 
Składanie ofert:
2020-01-23
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2020-01-23
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2020-08-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
27 600 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Dokumenty przetargowe (pdf).
  2. Dokumentacja budowlana (zip).