Spółdzielnia mieszkaniowaMarcel

Aktualności

Pozostałe aktualności

Masz pytania?

Spółdzielnia mieszkaniowa Marcel

Radlin, ul Mariacka 30

Dane kontaktowe

(32) 456 72 10

 

 

03.01.2019. Przetarg na remont pokryć dachowych.

03.01.2019. Przetarg na remont pokryć dachowych.
 
Nr ogłoszenia BZP: 663881-N-2018
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” w Radlinie

Ogłoszenie
o zamówieniu                
Z a p r o s z e n i e
do złożenia propozycji cenowej.
 
Mariacka 30, 44-310 Radlin
smmarcel.pl T: 32 4 567 210 @:przetargi@smmarcel.pl 
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Remont pokrycia dachowego w technologii dachówki ceramicznej na budynkach mieszkalnych Radlinie przy ul. Korfantego 71 i 75.
 
Zamówienie należy wykonać w okresie od 01.04.2019 r.–31.08.2019 r.
 
Istotne dane zawiera książka przedmiarów (nakłady na 1 budynek).
Należy podać cenę oddzielnie za każdy budynek.
Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych.
Ilości przedmiarowe (obmiarowe) jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów lub przedmiarze należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 
Składanie ofert:
2019-01-03
09:00 pok. 20
Otwarcie ofert:
2019-01-03
10:00 pok. 23
 
 
Termin wykonania:
Najpóźniej do:
2019-08-31
Termin związania z ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Kryterium wyboru:
Cena 100 %
 
Wpłata wadium:
5 000 PLN
przelewem na konto PKO Bank Polski nr 32 1020 2472 0000 6302 0021 3074
 
Do pobrania:
  1. Dokumenty przetargowe (pdf).
  2. Przedmiar robót (pdf).